معماری

نمی‌دانم تا حالا بره‌ای که ترسیده باشد را دیده اید

نمی‌دانم تا حالا بره‌ای که ترسیده باشد را دیده اید

نمی‌دانم تا حالا بره‌ای که ترسیده باشد را دیده اید یا نه. سال ها پیش، من یکیشان را دیدم. رفته بودیم سر قنات پشت جاده اصلی که دبه‌هایمان را پر از آبِ معدنی کنیم. من صورتم را گرفته بودم زیر قطرات خنکی که از رخنه توی کوه بیرون می زد و چشم‌هایم را از زور آفتاب بسته بودم. از نزدیکی‌هایمان …

ادامه نوشته »

در تفکر سنتی تجرد مرحله ای موقت و انتقالی

در تفکر سنتی تجرد

در تفکر سنتی تجرد مرحله ای موقت و انتقالی در زندگی فرد است. فرد مجرّد دیر یا زود باید ازدواج کند تا «سروسامان» بیابد. یعنی انگار تجرّد نوعی بی سروسامانی است. و اگر دوران تجرّد بدرازا بکشد هزار و یک گمان بد به فرد مجرّد می رود. در این نگاه، زندگی مجرّدانه غیرطبیعی است و اگر زیاده بدرازا بکشد باید …

ادامه نوشته »

میان ترس و دلهره فرق است ، ترس واکنش عاطفی

میان ترس و دلهره فرق است

میان ترس و دلهره فرق است ترس ، واکنش عاطفی ماست در برابر «امر ناشناخته». چیز بیگانه ای در دل تاریکی نشسته است و حضور گنگ اش ما را ناآرام و مضطرب می کند. اما «دلهره» وضعیت وجودی ماست در رویارویی با «امر ناشناختنی» بیگانه ای که آشنایی نمی پذیرد. سرشت اش شبناک است- هرگز از تاریکی به درنمی آید. …

ادامه نوشته »