معماری

به خارپشت درشتی که توی چشم تو و به استخوان

به خارپشت درشتی که توی چشم تو وبه خارپشت درشتی که توی چشم تو و
به استخوان ظریفی که در گلوی من است
چه اشتراکی وخیمی ست زندگی کردن !
در این تکامل مضحک که تا کمر لجن است

چقدر تن بدهیم از شروع شب با درد
به خواب های عمیقی که وقف بختک هاست
در این کشاکش آدم بزرگ های خشن
چقدر کودکمان در درونمان تنهاست

من از تو خسته ترم،خسته با تمام وجود
چرا ادامه دهم این خیالبافی را؟
هزار شب من و یک شب تو،قصّه کافی نیست؟
به من اضافه نکن این شبِ اضافی را

چقدر در بغلت جای بودنم تنگ است
دلم گرفته از این اتّفاق تکراری
تنفّرم به تو دارد به ماشه می رسد و
تو هم بگو که از این مردِ خسته بیزاری

به این نتیجه رسیدم دروغ منطقی است
هر آنچه می شنوی و هر آنچه می گویی
چه اشتراک وخیمی ست زندگی کردن!
چه اتفاق عجیبی ست این زناشویی!

به این جنازه قسم!من بریده ام دیگر
بریده از رگ گردن،بریده از رگ دست
چقدر نقطه بچینم؟چقدر از سر خط…؟
دلم گرفته از این کوچه ی دو سر بن بست

چقدر درد تو تا مغز استخوان بکشد؟
به لب رسیده و از سر گذشته صبری که…
چقدر نقطه بچینم ادامه ات بدهم؟
چقدر گریه شوم روی سنگ قبری که…

به کوچ می بردم دسته های مرغابی
که توی بالشم از هر طرف به پروازند
برای ترک تو باید به جای دیگر رفت
چه زخم های زبانی که رو به من باز اند!

به راههای موازی که از تمام جهات
تو را نرفته در این انتظار برگشتند
چه خاکها که عبورش بلند شد من را
چه اسبها که تو را بی سوار برگشتند

اگرچه آخر هر جاده ناکجا آباد
اگرچه نقطه ی پایان همیشه مجهول است
برای رد شدن از این سکون مردابی
عبور کردن از این برهه آخرین غول است

برای ترک تو شب را به تخت می بندم
به خواب می روم از عمق خستگی هایم
دراز می شوم از ابتدای این خانه
درست تا لبه ی انتهای دنیایم
◻◻◻
هزار و یک شب از آن اتفاق ها رفته
ولی دچارِ هنوزِ هزار و یک درد است
کجای خانه بماند؟ کجای تنهاییش؟
به جاده می زند آخر سگی که ولگرد است

میلاد روشن

همچنین ببینید

ما در کشوری زندگی میکنیم که ناکامی‌های زیادی تجربه میکنیم

ما در کشوری زندگی میکنیم که ناکامی‌های زیادی تجربه میکنیم

ما در کشوری زندگی میکنیم که ناکامی‌های زیادی تجربه میکنیم و زیاد بودنِ این ناکامی‌ها …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.