معماری

بیشتر ما در انتظار تغییر رفتار و یا شخصیت فردی

بیشتر ما در انتظار تغییر رفتاربیشتر ما در انتظار تغییر رفتار
و یا شخصیت فردی در رابطه های خانوادگی‌مان
(خواهر، برادر، پدر و مادر) هستیم.
این انتظار از عشق ما نسبت به آنها ناشی میشود.

دوستش داریم و بخشی از ما عمیقا میخواهد
رابطه‌ای صمیمانه و عمیق با آن فرد را تجربه کند
و گاهی به علت مشکلاتِ درونیِ فرد مقابل و ما
این رابطه آنطور که ما توقع داریم جلو نمیرود.

یادمان باشد در رابطه‌های خونی
هیچگاه عشق از بین نمیرود.
عشق و خشم، غم و ترس همیشه کنار هم باقی خواهند ماند
اما گاهی ممکن است یک احساس بیشتر و بزرگتر نسبت
به دیگر احساسات بیدار شود و تجربه شود.
یعنی ممکن است احساس خشم و تنفر بسیار زیاد باشد
و سالها بتواند عشق را کمرنگ کند.

در بیشتر مواقع وقتی این رابطه‌ها به بن بست میرسند
شدت درد زیاد میشود چون ما به صورت ناهشیار
میل زیادی به داشتن یک رابطه‌ی عاطفی عمیق داریم
و از طرف دیگر ناکام مانده ایم!

یادتان باشد ناکام ماندن
در داشتن رابطه ی صمیمانه با اعضای خانواده
با ناکامی در رابطه‌های دیگر فرق دارد.
گاهی چون نمیخواهیم قبول کنیم که احتمالا مشکلی درونی در ما
و یا فرد مقابل وجود دارد پناه میبریم به خرافات!

هر کجا که ما احساس ناتوانی میکنیم
میل به پناه بردن به نیروهایی بزرگتر و توجیهِ بن بست بیشتر میشود.
حتما دعایی هست که هر وقت به من میرسد دعوا میشود.
حتما طلسمی وجود دارد که اینقدر بی‌قرار است و هزاران جمله شبیه به این.
جایی که علم وجود دارد، طلسم، جادو و خرافات وجود نخواهد داشت .

ما زمانی سرتسلیم در مقابل خرافات فرود خواهیم آورد که
قدرت علم را نمیشناسیم و در استفاده کردن از آن ناتوانیم.
رابطه‌های خونی، بن‌بست‌های زیادی دارند که
کاملا علمی و قابل درک هستند

در نهایت عمیق‌ترین تعارضات ما نسبت به افراد خانواده‌مان هستند.
احساسات ما نسبت به افراد خانواده مان هیچگاه تمام نمیشود
و آنها بخش‌هایی همیشگی از ما و ناهشیارمان هستند
فرار و توجیه بیهوده است.

اگر بن‌بستی با یکی از اعضای خانواده‌تان تجربه میکنید
اجازه ندهید ذهنتان به خرافات پناه ببرد. با یک درمانگر صحبت کنید
تا نیروی علم و آگاهی در شما جریان پیدا کند.
گاهی فرد مقابلمان از بیماری روحی و یا گره‌های عمیق روانی رنج میبرد
و تلاشِ مدام ما برای تربیت، تنبیه، دعا و طلسم، تلاشی بیهوده است.

اگر متوجه شویم که فرد مقابل مشکل درونی عمیقی دارد
دست از تلاش‌های بیهوده برمیداریم و در نهایت فاصله‌مان را با او تنظیم میکنیم
و گاهگاهی در فاصله‌ی ناکامی و غممان نسبت
به رابطه ای که درست نمیشود
عشق خواهیم ورزید و محبت خواهیم کرد.

متن : پونه مقیمی

همچنین ببینید

جامعه ما به زن هایی قدرتمند و رها احتیاج دارد

جامعه ما به زن هایی قدرتمند و رها احتیاج دارد

جامعه ما به زن هایی قدرتمند و رها احتیاج دارد زنانی که با امنیت خاطر …