معماری

مطالب روانشناسی

هر زمان که به چشم هایم اعتماد نکردم

هر زمان که به چشم هایم اعتماد نکردم

هر زمان که به چشم هایم اعتماد نکردم فرصتی را برای محافظت از خودم از دست دادم. هر زمان که به حرفهای آدمها بیشتر از رفتارهایشان اعتماد کردم بیشتر بر زمانِ از دست رفته‌ام آه کشیدم. هر زمان که شواهد را جدی نگرفتم بیشتر خودم و دیگران را فریب دادم خودم را با گفتن این جمله که صبر کن آنطور …

ادامه نوشته »

تمام آن روزها منتظر بودم بیایی و حمایت کنی

تمام آن روزها منتظر بودم بیایی و حمایت کنی

تمام آن روزها منتظر بودم بیایی و حمایت کنی بیایی و بپرسی چه خبر؟ حالت چطور است؟ کارت چطور است؟ هیچوقت متنظر نبودم کمکم کنی. چون خودم از پس همه چیز برمیآمدم. قدرتمند بودن را از خودت یاد گرفته بودم. فقط منتظر بودم که حواست باشد نگاهم کنی و گاهی نگرانِ حالم شوی. همین.

ادامه نوشته »

برای گذر از قضاوت ها در اکنون قرار بگیرید

برای گذر از قضاوت ها در اکنون قرار بگیرید

برای گذر از قضاوت ها در اکنون قرار بگیرید و چشم‌هایتان را ببندید و حضور خودتان را در دنیا حس کنید آیا مهم است در خانه‌ی ذهن دیگران چه میگذرد؟ دنیا مکان عجیبی‌ست. هر آنچه رو به روی ما نیست گویی که در جهان ما وجود ندارد و هر آنچه در ذهن ماست “وجود دارد ” و “واقعیت” پیدا میکند …

ادامه نوشته »

جامعه ما به زن هایی قدرتمند و رها احتیاج دارد

جامعه ما به زن هایی قدرتمند و رها احتیاج دارد

جامعه ما به زن هایی قدرتمند و رها احتیاج دارد زنانی که با امنیت خاطر و احساس رضایت زندگی میکنند. جامعه‌ی ما به زنهایی احتیاج دارد که خودشان برای خودشان زندگی میکنند و احساس خوبی نسبت به انتخابشان دارند. متاسفانه نگاه جامعه نگاهی قضاوت گر و سطحی‌ست که زنان را به دو دسته مجرد و متاهل تقسیم می کند و …

ادامه نوشته »

گاهی لازم است به هیچ فکر نکنیم

گاهی لازم است به هیچ فکر نکنیم

گاهی لازم است به هیچ فکر نکنیم تا بتوانیم “حس” کنیم. حس کنیم درد را آشفتگی‌ را، ناپایداری را و اضطراب را دوست داشتن را و ترس را. فکر کردن ظرفیت روانی ما را مسدود نگه میدارد اما حس کردن ظرفیت روانی ما را بالا میبرد. ما برای گذر و رشد احتیاج به حس کردن داریم و برای حس کردن …

ادامه نوشته »

در تمام رابطه ها میتواند وسوسه ای برای تجربه ی شخصی

در تمام رابطه ها میتواند وسوسه ای

در تمام رابطه ها میتواند وسوسه ای برای تجربه ی شخصی دیگر و رابطه‌ای دیگر وجود داشته باشد. کشف بدن و ذهنِ آدمی جدید همیشه هیجان انگیز است و گاهی وقتی هیجانِ اولیه کشفِ یک آدم تمام میشود صدای وسوسه‌ها بلندتر میشود. وقتی میپذیریم وسوسه ی اغاز کردنِ رابطه‌ها وجود دارند و متوجه حضور آن در درونمان میشویم قدرتمندتر میشویم …

ادامه نوشته »