معماری

مطالب روانشناسی

از دست دادن جنین احساسات بسیار پیچیده ای

از دست دادن جنین

از دست دادن جنین احساسات بسیار پیچیده ای در یک زن به وجود میآورد و در مسیرِ از دست دادن جنین حتما و باید مردی همراه و همدل، در کنار زن حضور داشته باشد. اگر به عنوان یک مرد، همراه و یارِ زنی هستید که این مسیر را تجربه می کند بهتر است بدانید که در مسیرِ از دست دادن …

ادامه نوشته »

مبهم بودن آسیب بزرگی به فرد رو‌ به روی ما وارد میکند

مبهم بودن آسیب بزرگی

مبهم بودن آسیب بزرگی به فرد رو‌ به روی ما وارد میکند وقتی ما در رابطه ای صمیمانه هستیم مسئولیت داریم هم در مقابل درونمان و هم در مقابل آدم رو به رویمان. اول در مقابل درونمان که افکاری دارد و احساساتی را تجربه میکند و سعی میکند به نوعی آنها را به ما نشان دهد و نباید سرکوبش کنیم …

ادامه نوشته »

گاهی صحبت کردن با غریبه ها هزاران بار راحت تر

گاهی صحبت کردن با غریبه ها

گاهی صحبت کردن با غریبه ها هزاران بار راحت تر از صحبت کردن با آشناترین آدمهاست. درست است که عمیق ترین زخمهای ما از صمیمی ترین و آشناترین ها بوده است اما بهترین و دوست داشتنی ترین لحظاتمان هم با آنها بوده است. اگر بدانیم که احساساتِ متفاوت زیادی نسبت به “آشناترین” ها پیدا میکنیم بهتر میتوانیم رابطه هایمان را …

ادامه نوشته »

تمام از دست دادن ها تمام ناکامل ماندن‌ها و به نتیجه نرسیدن‌ها

تمام از دست دادن ها

تمام از دست دادن ها تمام ناکامل ماندن‌ها و به نتیجه نرسیدن‌ها، ما را به “تنهایی” پرتاب میکند و زندگی به ما یادآوری میکند که اکنون وقت دیدنِ خودمان و نزدیک شدن به مهم‌ترین آدم زندگی‌مان است. وقتِ تمرینِ آرام بودن و در صلح قرار گرفتن با بخش گریزناپذیر زندگی؛ تنهایی! وقتی ما مدام از تنها شدن فرار میکنیم یعنی …

ادامه نوشته »

شاید یکی عاشقم باشه ، یه دختر فهمیده و خوب

شاید یکی عاشقم باشه

شاید یکی عاشقم باشه ، یه دختر فهمیده و خوب هرچی عمیقتر باشی کمتر شناخته میشی واسه همینه همیشه تنهام، باید حسابی بگردم! گفتم: درسته اما اولویت هارو فراموش نکن گفت: منم آدمم دیگه، دلم میخواد حسابی پولدار شم بهترین ماشینارو سوار شم یه سیستم اگزوز ببندم روش و از شرق تهران بگازم تا غرب! گفتم: درسته، اما اولویت هارو …

ادامه نوشته »

اگر سالهاست در تلاش برای ترمیم رابطه

اگر سالهاست در تلاش برای ترمیم رابطه

اگر سالهاست در تلاش برای ترمیم رابطه ی پدر و مادرتان گیر کرده اید متن زیر را با دقت بخوانید و تصمیم بگیرید آیا همچنان میخواهید در انتظار تغییر باشید؟ روزی که منتظر بهتر شدن رابطه ی پدر و مادرتان نباشید، روزی که تلاش برای نجات دادن پدر و مادرتان را تمام کنید، روزی که متوجه شوید این مسئولیت شما …

ادامه نوشته »