معماری

بایگانی برچسب: بابک اسحاقی

فرض کنید دو دوست یکی متولد اول فروردین باشد

فرض کنید دو دوست

فرض کنید دو دوست یکی متولد اول فروردین باشد و دومی ۲۹ اسفند فاصله جشن تولد این دو نفر یکسال کامل است درست ۳۶۵ روز . یعنی دورترین فاصله ممکن بین دو جشن تولد اما اگر دقیق نگاه کنیم این فاصله در عین حالی که بسیار دور به نظر می رسد نزدیک ترین فاصله ممکن است از ۲۹ اسفند تا …

ادامه نوشته »

قدیم ها اگر عاشق می شدی و دلت هوای دیدن داشت

قدیم ها اگر عاشق می شدی

قدیم ها اگر عاشق می شدی و دلت هوای دیدن داشت تلگرام که نبود بروی عکس های پروفایلش را ببینی باید یادت می آمد فلان مهمانی یا فلان سیزده به در با کدام جمله تو خندیده؟ در کدام کنج خانه یا سر کدام کوچه اتفاقی نگاهتان با هم تصادف کرده بعد لبخند زده اید و صورتتان گل انداخته از خجالت؟ …

ادامه نوشته »

سیلی یک فرق اساسی با باقی همخانواده هایش

سیلی یک فرق اساسی با باقی همخانواده هایش دارد

سیلی یک فرق اساسی با باقی همخانواده هایش دارد . آدمی تکلیفش با مشت و لگد معلوم است. مشت و لگد که بخوری جایش درد می گیرد. مشت و لگد وصل می شوند به اعصاب حسگر درد مغز اما سیلی نه سیلی انگار وصل است به غده هایی که اشک می سازند. انگار وصل است به ماهیچه هایی که بغض …

ادامه نوشته »