معماری

بایگانی برچسب: تنهایی

از دست دادن جنین احساسات بسیار پیچیده ای

از دست دادن جنین

از دست دادن جنین احساسات بسیار پیچیده ای در یک زن به وجود میآورد و در مسیرِ از دست دادن جنین حتما و باید مردی همراه و همدل، در کنار زن حضور داشته باشد. اگر به عنوان یک مرد، همراه و یارِ زنی هستید که این مسیر را تجربه می کند بهتر است بدانید که در مسیرِ از دست دادن …

ادامه نوشته »

تمام از دست دادن ها تمام ناکامل ماندن‌ها و به نتیجه نرسیدن‌ها

تمام از دست دادن ها

تمام از دست دادن ها تمام ناکامل ماندن‌ها و به نتیجه نرسیدن‌ها، ما را به “تنهایی” پرتاب میکند و زندگی به ما یادآوری میکند که اکنون وقت دیدنِ خودمان و نزدیک شدن به مهم‌ترین آدم زندگی‌مان است. وقتِ تمرینِ آرام بودن و در صلح قرار گرفتن با بخش گریزناپذیر زندگی؛ تنهایی! وقتی ما مدام از تنها شدن فرار میکنیم یعنی …

ادامه نوشته »

تنهایی فشار میاره اما التماس نمیکنم

تنهایی فشار میاره اما التماس نمیکنم

تنهایی فشار میاره اما التماس نمیکنم گفتم: خب حداقل بهش پیشنهاد بده! یعنی انقدر سخته؟ گفت: آره سخته، وقتی یه چیزایی هی تکرار میشه دیگه زده میشی! نمیبینی اینا دنبال چی هستن؟ پول، ماشین! تیپ آنچنانی! ببین داداش، آدمایی مثل ما اگه شانس نیارن! باید پشت همین میز بشینن و به دود قلیون و سیگار خیره بشن!

ادامه نوشته »

باید به بیرون نگاه کنم شاید چیزی برای پیدا کردن باشه!

باید به بیرون نگاه کنم

باید به بیرون نگاه کنم شاید چیزی برای پیدا کردن باشه! دیروز به تو پیام دادم، اما پاسخم و ندادی دیروز با تو قرار گذاشتم، اما سر قرار نیومدی دلم میخواست کمی با هم وقت بگذرونیم… هیچوقت انتظارم و برآورده نمی کنی کاش باهام مهربون تر بودی کاش چیزای بهتری سر راهم میذاشتی کاش آدمای روشنتری تو مسیرم میچیدی کاش …

ادامه نوشته »

گاهی درست همان آدمهایی تنهایمان میکنند که

گاهی درست همان آدمهایی

گاهی درست همان آدمهایی تنهایمان میکنند که هیچگاه حدس هم نمیزدیم میتوانند اینقدر بی تفاوت و سرد برخورد کنند! احساسِ تنهایی را به وجود آوردن کار سختی نیست. همین که بدون دلیل محو شویم همین که بی دلیل خبر نگیریم. همین که دیگر گرم سلام نکنیم و همین که احساس خاص بودن را از آدمها بگیریم آنها را در رابطه …

ادامه نوشته »

بیشتر ما در روزهایی احساس تنهایی غمگینی و افسردگی را

بيشتر ما در روزهایی احساس تنهایی

بیشتر ما در روزهایی احساس تنهایی غمگینی و افسردگی را بی آنکه دلیلش را بدانیم تجربه کرده ایم یک چیزیمان بوده اما دقیقا نمیدانم چه چیزی و چرا و فقط غم و گاهی بغض سنگینی را روی قفسه ی سینمان حس کرده ایم و احساس اینکه به قدر کافی محبت صمیمیت و توجه دریافت نکرده ایم هیچکس نبوده و نیست …

ادامه نوشته »