معماری

بایگانی برچسب: جمال بیگ

از کلاه چه شعبده ای بترسم از جنبل چه جادویی

از کلاه چه شعبده ای بترسم ، عکس جمال بیگ

از کلاه چه شعبده ای بترسم از جنبل چه جادویی ……. کار از این حرفها با این زبان درازی که به گردن گرفته ام از هر چه رگیده به چاقوی شما نزدیکترم تا از هرچه قهوه ی قجری به فنجانی که ندارم بنوشم آی ی ی ی……… با من چه کرده ای؟؟؟ از هر مترسگی!! هر منو تیک زده ای …

ادامه نوشته »

همینکه ابتدای پاهایت را کنار آفتاب جا بذاری

همینکه ابتدای پاهایت را کنار آفتاب جا بذاری ، جمال بیگ

همینکه ابتدای پاهایت را کنار آفتاب جا بذاری هیچ سایه ای درازت نمی کند تو بهتر می دانی هیچ جای زمین اینقدر بیراهه نداشت که برای کوتاه کردن شب از کف دست هایم راه بیفتی حالا هرطور شده پایان پاهایت نقطه بگذار اینطوری

ادامه نوشته »