معماری

بایگانی برچسب: راحیل محمدی

نقد کتاب مسخ کافکا ، ناباکوف در جایی نوشته است

نقد کتاب مسخ کافکا

نقد کتاب مسخ کافکا ناباکوف در جایی نوشته است : خواننده‌ی خردمند کتاب یک نابغه را نه با قلبش و نه نیز چندان با مغزش که با ستون فقراتش می‌خواند. در آن‌جاست که آن مورمور گویا رخ می‌دهد. بی‌شک و بی‌گمان باید مسخ کافکا را باید جزو آثاری برشمرد که شامل چنین تکانی در وجود ما می‌شود. شماری زیادی از …

ادامه نوشته »