معماری

بایگانی برچسب: روانشناسی مدرن

تصور کنید با بدنی شفاف و زلال

تصور کنید با بدنی شفاف و زلال

تصور کنید با بدنی شفاف و زلال رو‌ به روی جریانِ زندگی ایستاده اید و نظاره‌گر تمامِ جریانات هستید. اجازه دهید جریانات و اتفاقات از شما عبور کنند. اجازه دهید اندوه عبور کند. خشم عبور کند. درد عبور کند. اجازه دهید هشیاری‌تان تبدیل به نظاره‌گری انعطاف پذیر شود. شفاف که باشید، به چنگک‌ها و خشم‌های دیگران گیر نخواهید کرد. نظاره …

ادامه نوشته »

مبهم بودن آسیب بزرگی به فرد رو‌ به روی ما وارد میکند

مبهم بودن آسیب بزرگی

مبهم بودن آسیب بزرگی به فرد رو‌ به روی ما وارد میکند وقتی ما در رابطه ای صمیمانه هستیم مسئولیت داریم هم در مقابل درونمان و هم در مقابل آدم رو به رویمان. اول در مقابل درونمان که افکاری دارد و احساساتی را تجربه میکند و سعی میکند به نوعی آنها را به ما نشان دهد و نباید سرکوبش کنیم …

ادامه نوشته »

تمام از دست دادن ها تمام ناکامل ماندن‌ها و به نتیجه نرسیدن‌ها

تمام از دست دادن ها

تمام از دست دادن ها تمام ناکامل ماندن‌ها و به نتیجه نرسیدن‌ها، ما را به “تنهایی” پرتاب میکند و زندگی به ما یادآوری میکند که اکنون وقت دیدنِ خودمان و نزدیک شدن به مهم‌ترین آدم زندگی‌مان است. وقتِ تمرینِ آرام بودن و در صلح قرار گرفتن با بخش گریزناپذیر زندگی؛ تنهایی! وقتی ما مدام از تنها شدن فرار میکنیم یعنی …

ادامه نوشته »

درد مشترک همه ی ما این است که فکر میکنیم

درد مشترک همه ی ما این است

درد مشترک همه ی ما این است که فکر میکنیم وقتی ذهنمان جمله ای را باور دارد آن جمله “درست” است. فکر میکنیم آنچه در مورد دیگران تصور میکنیم و تحلیلی که از موقعیت داریم “درست” است چون در ذهن ما “وجود” دارد. وجود داشتنِ تحلیلی در ذهنمان به معنای درست بودنِ آن نیست! درست بودنِ تفکرات ما را شواهد …

ادامه نوشته »

ما آنطور نامهربان میشویم که با ما نامهربان بوده اند.

ما آنطور نامهربان میشویم

ما آنطور نامهربان میشویم که با ما نامهربان بوده اند. ما همه زخم هایی داریم که دردِ پشتِ این زخم ها میتواند رفتارهای ما را با آدمها تغییر دهد. در همه ی ما قدرتی وجود دارد برای تخریب برای نادیده گرفتن و برای قضاوت و حمله. در همه ی ما. تفاوت ما در انتخاب ها و تصمیم هایمان است. تفاوت …

ادامه نوشته »

تا زمانی که در ذهنمان دنیا و آدمها به دسته ی خوب ها و بدها

تا زمانی که در ذهنمان دنیا و آدمها

تا زمانی که در ذهنمان دنیا و آدمها به دسته ی خوب ها و بدها تقسیم میشوند نمیتوانیم رابطه هایی بالغانه و پایدار را تجربه کنیم. وقتی ما در ذهنمان دسته ی خوب ها و بدها داریم یعنی در بیشتر مواقع دو حالتِ رفتاری اغراق شده را انجام میدهیم یا در حال دوست داشتن، عشق ورزی و محبت کردن افراطی …

ادامه نوشته »