معماری

بایگانی برچسب: رویا ابراهیمی

تنها به فکر نان شب بودم – رویا ابراهیمی

تنها به فکر نان شب بودم

تنها به فکر نان شب بودم او از لب و از روسری می گفت در من زنی با درد می جنگید او از فنون دلبری می گفت می گفت و من با بغض خندیدم می گفت و من صورت خراشیدم می گفت و من مردانه پوشیدم می گفت و زلفم را تراشیدم می گفت و می گفتم ولی افسوس دنیای …

ادامه نوشته »