معماری

بایگانی برچسب: زندگی

مبهم بودن آسیب بزرگی به فرد رو‌ به روی ما وارد میکند

مبهم بودن آسیب بزرگی

مبهم بودن آسیب بزرگی به فرد رو‌ به روی ما وارد میکند وقتی ما در رابطه ای صمیمانه هستیم مسئولیت داریم هم در مقابل درونمان و هم در مقابل آدم رو به رویمان. اول در مقابل درونمان که افکاری دارد و احساساتی را تجربه میکند و سعی میکند به نوعی آنها را به ما نشان دهد و نباید سرکوبش کنیم …

ادامه نوشته »

تمام از دست دادن ها تمام ناکامل ماندن‌ها و به نتیجه نرسیدن‌ها

تمام از دست دادن ها

تمام از دست دادن ها تمام ناکامل ماندن‌ها و به نتیجه نرسیدن‌ها، ما را به “تنهایی” پرتاب میکند و زندگی به ما یادآوری میکند که اکنون وقت دیدنِ خودمان و نزدیک شدن به مهم‌ترین آدم زندگی‌مان است. وقتِ تمرینِ آرام بودن و در صلح قرار گرفتن با بخش گریزناپذیر زندگی؛ تنهایی! وقتی ما مدام از تنها شدن فرار میکنیم یعنی …

ادامه نوشته »

گفت: ما به نقاب ها نیاز داریم

گفت: ما به نقاب ها نیاز داریم

گفت: ما به نقاب ها نیاز داریم اگه نقاب ها نبودن بدجور کارمون گره میخورد بودا لیوان چای سبزشو نزدیک دهانش برد در مقیاس کوچک بله، در مقیاس بزرگ خیر زرتشت به بودا اشاره کرد و گفت: کاملا درسته چون راستی زیر پا میره هرجا که راستی دستکاری بشه، کاستی میاد.. شکسپیر گفت: زندگی مثل نمایشنامه س خواهی نخواهی تو …

ادامه نوشته »

ما در همه چیز و همه‌ی موقعیت‌ها

ما در همه چیز و همه‌ی موقعیت‌ها

ما در همه چیز و همه‌ی موقعیت‌ها آدم‌ها و رابطه‌ها در جستجوی مدامِ “برآورده شدن” هستیم! ما همیشه چیزی میخواهیم و انتظاری داریم همین خواستن، ما را از “بودن” و “درک کردن” دور میکند. ما اجازه نمیدهیم آدمها “اتفاق” باشند و موقعیت‌ها، فقط “رخ” دهند. ما اجازه نمیدهیم زندگی از ما عبور کند و ما را مملو از اتفاق کند …

ادامه نوشته »

ما تمام آنچه که لازم است را داریم

ما تمام آنچه که لازم است را داریم

ما تمام آنچه که لازم است را داریم تمام آنچه که میتواند به ما کمک کند تا رد شویم. که دوام بیاوریم. که دوباره تصمیم بگیریم. که دوباره شروع کنیم. که ادامه دهیم. ما تمام آنچه که لازم است را داریم تا “زندگی” کنیم. بدن و ذهن! بدنی که دردها را میشناسد و برای همین دردها طراحی شده است فقط …

ادامه نوشته »

در آرامشی عمیق از ناامید شدن نشسته ام

در آرامشی عمیق از ناامید شدن نشسته ام

در آرامشی عمیق از ناامید شدن نشسته ام و به زندگی فکر میکنم. به تمام آن راههایی که تمام نشدند و جایی در ادامه ی مسیر برگشتم. به تمام آن آدمهایی که به اشتباه سعی میکردم در رابطه هایم نگهشان دارم. به تمام آن هدفهایی که نشد و نمیشود و به تمام آن روزهایی که متوجه شدم زیادی تلاش میکنم …

ادامه نوشته »