معماری

بایگانی برچسب: سید مهدی موسوی

توو خیابون شلوغ چن تا تابلو و فلش هر چی هستش

توو خیابون شلوغ چن تا تابلو و فلش

توو خیابون شلوغ چن تا تابلو و فلش هر چی هستش بی خیال هر چی که بوده ولش! سرتو بکن توو فِر، تیغو آهسته بکش زیر گریه می زنم، که منو مرد می کنه این چه خورشیدیه که، هوا رو سرد می کنه گم می شم زیر پتو، همه جام درد می کنه پنجره قایم شده، ساعتم دیواریه جای خون …

ادامه نوشته »

از آسمون خونه که می باره پاییز ما پاییز خوبی

از آسمون خونه که می باره ، سید مهدی موسوی

از آسمون خونه که می باره پاییز ما پاییز خوبی نیست دیوونه ایم با اینکه می دونیم دیوونه بودن چیز خوبی نیست دلخوش به چی هستی؟ کدوم فردا؟ دنیای ما بدجور بی رحمه حال تو رو هیشکی نمی دونه حرف منو هیچ کس نمی فهمه عمریه که اسم اتاق ما یا انفرادی یا که تابوته سیگارتو آهسته روشن کن دنیای …

ادامه نوشته »

از روزهای ماست کنار چیپس – سید مهدی موسوی

از روزهای ماست کنار چیپس - سید مهدی موسوی

از روزهای ماست کنار چیپس از روزهای چیپس کنار ماست از گیج در مصاحبه ی کاری از مُهر رد مقابل هر درخواست از گریه با قدم زدن تهران در روزهای ملتهب برفی! افسردگی بعد تجمّع ها آغوش در نتیجه ی بی حرفی از ساندویچ خوردنمان در پارک از سینمای آنهمه تاریکی از لحظه ی توقّف متروها حسّی عجیب موقع نزدیکی

ادامه نوشته »