معماری

بایگانی برچسب: عشق

در تمام رابطه ها میتواند وسوسه ای برای تجربه ی شخصی

در تمام رابطه ها میتواند وسوسه ای

در تمام رابطه ها میتواند وسوسه ای برای تجربه ی شخصی دیگر و رابطه‌ای دیگر وجود داشته باشد. کشف بدن و ذهنِ آدمی جدید همیشه هیجان انگیز است و گاهی وقتی هیجانِ اولیه کشفِ یک آدم تمام میشود صدای وسوسه‌ها بلندتر میشود. وقتی میپذیریم وسوسه ی اغاز کردنِ رابطه‌ها وجود دارند و متوجه حضور آن در درونمان میشویم قدرتمندتر میشویم …

ادامه نوشته »

انسان هیچگاه جدا از تعارض هایش نبوده

انسان هیچگاه جدا از تعارض هایش نبوده

انسان هیچگاه جدا از تعارض هایش نبوده و نخواهد بود. ندانستنِ اینکه تعارضی داریم تغییری به وجود نمیآورد اما گاهی دانستنش هم تغییری در شرایط ما ایجاد نمیکند. در نهایت گاهی تعارض ها، همچنان باقی میمانند و تنها تفاوتی که به وجود میآید دیدگاه ماست نسبت به وجود بخش هایی متقابل و متضاد به یکدیگر. گاهی تفاوت فقط در این …

ادامه نوشته »

بیشتر ما در انتظار تغییر رفتار و یا شخصیت فردی

بیشتر ما در انتظار تغییر رفتار

بیشتر ما در انتظار تغییر رفتار و یا شخصیت فردی در رابطه های خانوادگی‌مان (خواهر، برادر، پدر و مادر) هستیم. این انتظار از عشق ما نسبت به آنها ناشی میشود. دوستش داریم و بخشی از ما عمیقا میخواهد رابطه‌ای صمیمانه و عمیق با آن فرد را تجربه کند و گاهی به علت مشکلاتِ درونیِ فرد مقابل و ما این رابطه …

ادامه نوشته »

یکصد سال بعد تو این نوشته را نمیخوانی

یکصد سال بعد تو این نوشته را نمیخوانی

یکصد سال بعد تو این نوشته را نمیخوانی و من هم آن را نخواهم نوشت! هر دویمان به غبارهای بی نشان تاریخ خواهیم پیوست! پس آزاده زندگی کنیم! که معنا را در آزادی خواهیم یافت! حقارت نان نگیرتمان! که حقمان در زندگی بیش از این هاست! یکصد سال بعد! نخواهی بوسید! و نخواهی دوست داشت! پس حسابی ببوس و بلیس! …

ادامه نوشته »

گاهی دور شدن به همان اندازه دردناک میشود

گاهی دور شدن

گاهی دور شدن به همان اندازه دردناک میشود که نزدیک شدن! بخشی از ما همیشه پدر، مادر، خواهر و برادرنمان را دوست خواهد داشت و مبارزه با این احساس بسیار ما را خسته و درمانده خواهد کرد. گاهی در رابطه‌های خونی‌مان عمق درد بسیار زیاد است به همین علت شاید تصمیم به قطع رابطه و یا خشمگینانه برخورد کردن تنها …

ادامه نوشته »

اگر ناپایداری دنیا نبود هیچ کداممان دوام نمیآوردیم

اگر ناپایداری دنیا نبود هیچ کداممان دوام نمیآوردیم

اگر ناپایداری دنیا نبود هیچ کداممان دوام نمیآوردیم اگر غیرقابلِ پیش بینی بودنِ دنیا نبود در تکراری ملال آور میمردیم! همیشه ناپایدار بودن کمک کرده است که دوباره برگردیم به جریان زندگی و شروع کنیم. همین ناپایداری کمک میکند تا اتفاقات کم رنگ شوند و گاهی فراموش کنیم چه دردهایی تجربه کرده ایم. دقیقا همین درد، درد هم ناپایدار است …

ادامه نوشته »