معماری

بایگانی برچسب: عشق

یکصد سال بعد تو این نوشته را نمیخوانی

یکصد سال بعد تو این نوشته را نمیخوانی

یکصد سال بعد تو این نوشته را نمیخوانی و من هم آن را نخواهم نوشت! هر دویمان به غبارهای بی نشان تاریخ خواهیم پیوست! پس آزاده زندگی کنیم! که معنا را در آزادی خواهیم یافت! حقارت نان نگیرتمان! که حقمان در زندگی بیش از این هاست! یکصد سال بعد! نخواهی بوسید! و نخواهی دوست داشت! پس حسابی ببوس و بلیس! …

ادامه نوشته »

گاهی دور شدن به همان اندازه دردناک میشود

گاهی دور شدن

گاهی دور شدن به همان اندازه دردناک میشود که نزدیک شدن! بخشی از ما همیشه پدر، مادر، خواهر و برادرنمان را دوست خواهد داشت و مبارزه با این احساس بسیار ما را خسته و درمانده خواهد کرد. گاهی در رابطه‌های خونی‌مان عمق درد بسیار زیاد است به همین علت شاید تصمیم به قطع رابطه و یا خشمگینانه برخورد کردن تنها …

ادامه نوشته »

اگر ناپایداری دنیا نبود هیچ کداممان دوام نمیآوردیم

اگر ناپایداری دنیا نبود هیچ کداممان دوام نمیآوردیم

اگر ناپایداری دنیا نبود هیچ کداممان دوام نمیآوردیم اگر غیرقابلِ پیش بینی بودنِ دنیا نبود در تکراری ملال آور میمردیم! همیشه ناپایدار بودن کمک کرده است که دوباره برگردیم به جریان زندگی و شروع کنیم. همین ناپایداری کمک میکند تا اتفاقات کم رنگ شوند و گاهی فراموش کنیم چه دردهایی تجربه کرده ایم. دقیقا همین درد، درد هم ناپایدار است …

ادامه نوشته »

گاهی صحبت کردن با غریبه ها هزاران بار راحت تر

گاهی صحبت کردن با غریبه ها

گاهی صحبت کردن با غریبه ها هزاران بار راحت تر از صحبت کردن با آشناترین آدمهاست. درست است که عمیق ترین زخمهای ما از صمیمی ترین و آشناترین ها بوده است اما بهترین و دوست داشتنی ترین لحظاتمان هم با آنها بوده است. اگر بدانیم که احساساتِ متفاوت زیادی نسبت به “آشناترین” ها پیدا میکنیم بهتر میتوانیم رابطه هایمان را …

ادامه نوشته »

در خود ولع بی انتهایی احساس می کنم

در خود ولع بی انتهایی احساس می کنم

در خود ولع بی انتهایی احساس می کنم که می خواهد هرچه در مقابل خود می بیند نابود کند من به رنج و خوشی دیگران فقط از لحاظ خویش می نگرم یعنی همانطور که به غذایی می نگرم تا ببینم آیا قادر به بر انگیختن قوای من هست یا نه زیرا در خویشتن دیگر استعداد آنرا نمی بینم که در …

ادامه نوشته »

توقع داشتن از آدمها ما را نیازمند میکند

توقع داشتن از آدمها ما را نیازمند میکند

توقع داشتن از آدمها ما را نیازمند میکند وقتی ما توقع داشته باشیم تمام تفکرات و احساساتمان بزرگتر از واقعیت میشوند! یا بسیار خشمگین یا بسیار پر مهر و یا بسیار منتظر و چشم به راه! و قطعا در هر رابطه ای که رفتارها و واکنش ها آمیخته به کلمه ی “خیلی” شود رابطه از تعادل خارج شده و در …

ادامه نوشته »