معماری

بایگانی برچسب: ليلا درخش

سایه سنگین هدایت بر ادبیات معاصر – لیلا درخش

سایه سنگین هدایت بر ادبیات معاصر

سایه سنگین هدایت بر ادبیات معاصر هدایت با آنکه از طبقه مرفه جامعه برآمده بود اما با تعصب خاصی همیشه از مشکلات و دغدغه های طبقه فرودست جامعه نوشت. این تعلق خاطرش به مشکلات اجتماعی مردم از او چهره ای دغدغه مند را در ادبیات فارسی برای همیشه ثبت کرد هدایت از زبان راوی بوف کور میگوید: «اگر حا تصمیم …

ادامه نوشته »