معماری

بایگانی برچسب: مانگ میرزایی

از پس خیلی از کارهای مردانه برمیایم مثلا با اینکه

از پس خیلی از کارهای مردانه برمیایم

از پس خیلی از کارهای مردانه برمیایم مثلا با اینکه دیسک‌کمر دارم بارهای سنگین بلند میکنم. بیرون که میروم کیف برنمیدارم و دستم را میگذارم توی جیبم و بدون هیچ کرشمه‌ی دخترانه‌ای توی خیابان مثل مردها بیخیال و اخمو و بی‌اهمیت به مغازه های کنار خیابان راه می روم برعکس اکثر دخترها کله پاچه خورِ حرفه‌ای‌ام. دستم به سوسک کشتن …

ادامه نوشته »