معماری

بایگانی برچسب: متن های خودکاوی

تو برای من موزیک فرانسوی هستی

تو برای من موزیک فرانسوی هستی

تو برای من موزیک فرانسوی هستی گرمای لادا در سرمای شوروی. جنگ جهانی و نرماندی.. تو برای من جوخه های آتشی، باید با تو عبور کرد هرچه هم که تلخ باشی …که مرموز و پیچیده باشی باید با تو ترکمن چای بست و چای دم کشیده نوشید! نمیشه عاشقت نبود، نمیشه کنارت زد! نمیشه انکارت کرد…تو بالای تمام دست هایی …

ادامه نوشته »

بی تعهدی گیر افتادن در آزادیه

بی تعهدی گیر افتادن در آزادیه

بی تعهدی گیر افتادن در آزادیه از تبعات ذهنیه که داده هارو خوب آنالیز نمیکنه! بی تعهدها مغرورترین ها و منتظرترین هان! در جهانی که تا بهایی ندی، نتیجه ای نمیگیری! حتی وقتی بها میدی هم نتیجه ای نمیگیری! اون ها در پی داشتنی بی کاشتن هستن! به عنوان مثال: روابط سالم تجربه نمیشه! حتی اگه انسان برونگروایی باشیم و …

ادامه نوشته »

زندگی در تنهایی نوعی رابطه ست

زندگی در تنهایی نوعی رابطه ست که در دو بُعد هم معنای جدایی و هم معنای به هم پیوستگی می ده! گفت: هستی ما رابطه ست تو همیشه در رابطه با چیزی هستی! حتی وقتی که با خودت غریبه ای گفتم: کاش رابطه ها رو خودمون انتخاب کنیم خیلی از رابطه ها به تحمیل شرایط شکل میگیره دست ظریف شو …

ادامه نوشته »

گاهی دور شدن به همان اندازه دردناک میشود

گاهی دور شدن

گاهی دور شدن به همان اندازه دردناک میشود که نزدیک شدن! بخشی از ما همیشه پدر، مادر، خواهر و برادرنمان را دوست خواهد داشت و مبارزه با این احساس بسیار ما را خسته و درمانده خواهد کرد. گاهی در رابطه‌های خونی‌مان عمق درد بسیار زیاد است به همین علت شاید تصمیم به قطع رابطه و یا خشمگینانه برخورد کردن تنها …

ادامه نوشته »

تو مثل برگ نازکی که میتواند با هر باد دستخوش آشفتگی شود

تو مثل برگ نازکی که میتواند

تو مثل برگ نازکی که میتواند با هر باد دستخوش آشفتگی شود به دنیا آمدی. تو در نهایتِ ظرافتی شگفت انگیز با حساسیتی عمیق نسبت به هر آنچه در اطرافت میگذرد، به دنیا آمدی. تو زیبا و ظریف، حساس و گیج به دنیا آمدی و در لحظه ای آنچنان با دنیایی پیچیده مملو از آدمهایی پیچیده تر برخورد کردی که …

ادامه نوشته »

گاهی بیشتر از اینکه رابطه ی جدید ما را بی‌تاب کند

گاهی بیشتر از اینکه رابطه ی جدید

گاهی بیشتر از اینکه رابطه ی جدید ما را بی‌تاب کند گذشته‌ی ما و رابطه‌های قبلی ما، ما را بی‌قرار میکنند. و ما بدون اینکه حواسمان باشد در ترسِ اتفاقاتِ رابطه‌ی قبلی زندگی میکنیم و اینجاست که بدن و ذهن دچار تعارض میشود. از یک طرف بدن در رابطه‌ای جدید است و از طرفی دیگر ذهن در ترسها و احساساتِ …

ادامه نوشته »