معماری

بایگانی برچسب: متن های خودکاوی

تمام آن روزها منتظر بودم بیایی و حمایت کنی

تمام آن روزها منتظر بودم بیایی و حمایت کنی

تمام آن روزها منتظر بودم بیایی و حمایت کنی بیایی و بپرسی چه خبر؟ حالت چطور است؟ کارت چطور است؟ هیچوقت متنظر نبودم کمکم کنی. چون خودم از پس همه چیز برمیآمدم. قدرتمند بودن را از خودت یاد گرفته بودم. فقط منتظر بودم که حواست باشد نگاهم کنی و گاهی نگرانِ حالم شوی. همین.

ادامه نوشته »

برای گذر از قضاوت ها در اکنون قرار بگیرید

برای گذر از قضاوت ها در اکنون قرار بگیرید

برای گذر از قضاوت ها در اکنون قرار بگیرید و چشم‌هایتان را ببندید و حضور خودتان را در دنیا حس کنید آیا مهم است در خانه‌ی ذهن دیگران چه میگذرد؟ دنیا مکان عجیبی‌ست. هر آنچه رو به روی ما نیست گویی که در جهان ما وجود ندارد و هر آنچه در ذهن ماست “وجود دارد ” و “واقعیت” پیدا میکند …

ادامه نوشته »

مبتلا بودن به تردید رنج عمیقی ست

مبتلا بودن به تردید رنج عمیقی ست

مبتلا بودن به تردید رنج عمیقی ست تردید در ماندن یا رفتن. تمام کردن یا ادامه دادن. تردید در دل دادن یا دل کندن. همه‌ی ما دو راهی‌های سختی را در زندگی تجربه کرده ایم و گاهی برای اینکه تصمیم نگیریم صبر کردیم تا زمان گذر کند و فکر کرده‌ایم اگر زمان بگذرد میتوانیم تصمیم بگیریم. در ابتدای تصمیم گیری‌ها …

ادامه نوشته »

ما در کشوری زندگی میکنیم که ناکامی‌های زیادی تجربه میکنیم

ما در کشوری زندگی میکنیم که ناکامی‌های زیادی تجربه میکنیم

ما در کشوری زندگی میکنیم که ناکامی‌های زیادی تجربه میکنیم و زیاد بودنِ این ناکامی‌ها میتواند به شدت ما را مضطرب کند. به هر حال، در هر ناکامی نوعی از دست دادن وجود دارد و در هر از دست دادن به زمانی برای بهبود و تطبیق با شرایط احتیاج داریم. اما وقتی به علت شرایط اقتصادی و فرهنگی یک جامعه …

ادامه نوشته »

هر در کنار هم بودنی صمیمیت نیست.

هر در کنار هم بودنی صمیمیت نیست.

هر در کنار هم بودنی صمیمیت نیست. نمیشود با سالهایی که آدمها کنار هم بوده اند صمیمیت آنها را تشخیص داد. آدمهای زیادی سالها در کنار هم مانده اند اما صمیمی نبوده اند. برای بیشتر کردنِ سالهای با هم بودنتان تلاش نکنید برای بیشتر صمیمی شدن تلاش کنید. چون صمیمیت به شما نیرویی میدهد که شبیه به یک کاشف و …

ادامه نوشته »

بودن در رابطه های متفاوت تنهایی درونی ما را کم نمیکند

بودن در رابطه های متفاوت

بودن در رابطه های متفاوت تنهایی درونی ما را کم نمیکند التیام بخش تنهایی درونی ما صمیمیت است! صمیمیت یعنی درک کردن و حس کردن یک فرد با تمام وجود بدون هیچ قضاوت و مقایسه؛ یعنی حضور داشتن در سکوت. این یعنی رشته‌ای باریک و نازک از صمیمیت که در لحظه‌ای کوتاه ایجاد می شود. آنچه رابطه را سالم نگه …

ادامه نوشته »