معماری

بایگانی برچسب: متن های عاشقانه

یکصد سال بعد تو این نوشته را نمیخوانی

یکصد سال بعد تو این نوشته را نمیخوانی

یکصد سال بعد تو این نوشته را نمیخوانی و من هم آن را نخواهم نوشت! هر دویمان به غبارهای بی نشان تاریخ خواهیم پیوست! پس آزاده زندگی کنیم! که معنا را در آزادی خواهیم یافت! حقارت نان نگیرتمان! که حقمان در زندگی بیش از این هاست! یکصد سال بعد! نخواهی بوسید! و نخواهی دوست داشت! پس حسابی ببوس و بلیس! …

ادامه نوشته »

چقدر دوستت دارم ،چقدر عاشقتم، چشمام میسوزه

چقدر دوستت دارم

چقدر دوستت دارم ،چقدر عاشقتم، چشمام میسوزه از عمیق بودن خسته شدم لب هاش و چسبوند به لب هام و گفت: رها کن، رها کن، خواهش میکنم منو رها کن با من به جایی نمیرسی، من زیادی زیبا هستم هرچیزی زیادش خوب نیست.. گفتم: نمیشه از نفس هات دل کند تو خیلی جذابی، خیلی با شعوری، خودخواهم میدونم اما تو …

ادامه نوشته »

تو برای من موزیک فرانسوی هستی

تو برای من موزیک فرانسوی هستی

تو برای من موزیک فرانسوی هستی گرمای لادا در سرمای شوروی. جنگ جهانی و نرماندی.. تو برای من جوخه های آتشی، باید با تو عبور کرد هرچه هم که تلخ باشی …که مرموز و پیچیده باشی باید با تو ترکمن چای بست و چای دم کشیده نوشید! نمیشه عاشقت نبود، نمیشه کنارت زد! نمیشه انکارت کرد…تو بالای تمام دست هایی …

ادامه نوشته »

وقتی که ریش میذارم صورتم پشت موتور گرمه

وقتی که ریش میذارم

وقتی که ریش میذارم صورتم پشت موتور گرمه البته نه به گرمی وقتی که از پشت محکم بغلم میکنی اصلا همین موتور باعث شد رابطمون محکم تر بشه! تو این حالت، حس بهتری به زندگی دارم با تعجب به ناخنش نگاه کرد.. منم وقتی لاک میزنم همین حس و دارم یا وقتی گازت میگیرم و بازوت کبود میشه.. هووم.. نمیدونی …

ادامه نوشته »

زندگی در تنهایی نوعی رابطه ست

زندگی در تنهایی نوعی رابطه ست که در دو بُعد هم معنای جدایی و هم معنای به هم پیوستگی می ده! گفت: هستی ما رابطه ست تو همیشه در رابطه با چیزی هستی! حتی وقتی که با خودت غریبه ای گفتم: کاش رابطه ها رو خودمون انتخاب کنیم خیلی از رابطه ها به تحمیل شرایط شکل میگیره دست ظریف شو …

ادامه نوشته »

ما آدم ها تصویر درستی از هم نداریم

ما آدم ها تصویر درستی از هم نداریم

ما آدم ها تصویر درستی از هم نداریم و تو نزدیک ترین تصویر به من و دیده بودی همین تصویرها رابطه ها رو ایجاد و پایدار نگه میدارن دیدن آدم ها نزدیک به آنچه که هستن یه هنره چون در کشف ها باید تصویرت و در اون ها بشناسی با کل ابعاد چشماش بهم خیره شد.. دقیقآ، چون آدم ها …

ادامه نوشته »