معماری

بایگانی برچسب: متن پر معنی جدید

اینی که بشینی و مردم و نصیحت یا قضاوت کنی

اینی که بشینی و مردم و نصیحت

اینی که بشینی و مردم و نصیحت یا قضاوت کنی خیلی آسونه! اما کی میخوای بشینی پای خودت؟ می دونم می دونم، همه در انتظاریم یه روز بهتر، یه شانس بیشتر اینی که فلان و فلان مشکل حل بشه! می دونم از زمان عقب افتادی و هر چه میدوی! نمی رسی! اما کی میخوای زندگی کنی؟ نمیخوام بترسونمت اما شاید …

ادامه نوشته »

یکصد سال بعد تو این نوشته را نمیخوانی

یکصد سال بعد تو این نوشته را نمیخوانی

یکصد سال بعد تو این نوشته را نمیخوانی و من هم آن را نخواهم نوشت! هر دویمان به غبارهای بی نشان تاریخ خواهیم پیوست! پس آزاده زندگی کنیم! که معنا را در آزادی خواهیم یافت! حقارت نان نگیرتمان! که حقمان در زندگی بیش از این هاست! یکصد سال بعد! نخواهی بوسید! و نخواهی دوست داشت! پس حسابی ببوس و بلیس! …

ادامه نوشته »

زندگی در تنهایی نوعی رابطه ست

زندگی در تنهایی نوعی رابطه ست که در دو بُعد هم معنای جدایی و هم معنای به هم پیوستگی می ده! گفت: هستی ما رابطه ست تو همیشه در رابطه با چیزی هستی! حتی وقتی که با خودت غریبه ای گفتم: کاش رابطه ها رو خودمون انتخاب کنیم خیلی از رابطه ها به تحمیل شرایط شکل میگیره دست ظریف شو …

ادامه نوشته »

گاهی دور شدن به همان اندازه دردناک میشود

گاهی دور شدن

گاهی دور شدن به همان اندازه دردناک میشود که نزدیک شدن! بخشی از ما همیشه پدر، مادر، خواهر و برادرنمان را دوست خواهد داشت و مبارزه با این احساس بسیار ما را خسته و درمانده خواهد کرد. گاهی در رابطه‌های خونی‌مان عمق درد بسیار زیاد است به همین علت شاید تصمیم به قطع رابطه و یا خشمگینانه برخورد کردن تنها …

ادامه نوشته »

تو مثل برگ نازکی که میتواند با هر باد دستخوش آشفتگی شود

تو مثل برگ نازکی که میتواند

تو مثل برگ نازکی که میتواند با هر باد دستخوش آشفتگی شود به دنیا آمدی. تو در نهایتِ ظرافتی شگفت انگیز با حساسیتی عمیق نسبت به هر آنچه در اطرافت میگذرد، به دنیا آمدی. تو زیبا و ظریف، حساس و گیج به دنیا آمدی و در لحظه ای آنچنان با دنیایی پیچیده مملو از آدمهایی پیچیده تر برخورد کردی که …

ادامه نوشته »

خشم زیاد و نداشتن مهارت در ابراز درستِ خشم

خشم زیاد و نداشتن مهارت

خشم زیاد و نداشتن مهارت در ابراز درستِ خشم ما را آرام آرام سوق میدهد سمتِ تنهایی، سمت انزوا. اگر زیاد پرخاشگری میکنیم و سریع واکنش نشان میدهیم سریع تخریب را شروع میکنیم و ناپخته خشم را خالی میکنیم، یعنی بسیار ترسیده ایم. خشمِ زیاد از ترسِ زیاد است. اگر از دریچه ی شخصی به دنیا نگاه کنیم که مدام …

ادامه نوشته »