معماری

بایگانی برچسب: مینو تابان

کلمه داف ، توضیحی در مورد کلمه داف در ایران

کلمه داف ، توضیحی در مورد کلمه داف در ایران

توضیحی در مورد کلمه داف در ایران چند سالی است که کلمه جدیدی در ایران استفاده میشود که بیشتر مردم ایران که در سنین میانسالی هستند معنی آن را نمی دانند .. کلمه داف .. از آنجا که هر کسی تصوری دیگر از داف دارد شاید توضیحی در مورد این کلمه بی فایده نباشد داف به زنان نسبت داده شده …

ادامه نوشته »