معماری

بایگانی برچسب: نزار قبانی

گفتارت فرش ایرانی ست و چشمانت گنجشککان

گفتارت فرش ایرانی ست

گفتارت فرش ایرانی ست و چشمانت گنجشککان دمشقی که می‌پرند از دیواری به دیواری و دلم در سفر است چون کبوتری بر فراز آب‌های دستانت و خستگی در می‌کند در سایه‌ی دیوارها و من دوستت دارم می‌ترسم اما که با تو باشم می‌ترسم که با تو یکی شوم می‌ترسم که در تو مسخ شوم تجربه یادم داده که از عشق …

ادامه نوشته »