معماری

بایگانی برچسب: نقاشی های دیدنی از آنتوان بلانچارد

آنتوان بلانچارد نقاشی فرانسوی

آنتوان بلانچارد نقاشی فرانسوی

آنتوان بلانچارد نقاشی فرانسوی اواخر قرن بیستم است که در آثارش می توان وضوح عشق به زادگاهش پاریس و خیابان هایش را لمس کرد. آنتوان بلانچارد گرچه سبک ویژه ای در کارهایش مشهود است که کمتر هنرمندی از آن پیروی می کند اما هر چه هست او توانسته شکوه قدم زدن در خیابانهای قدیمی پاریس را به هر بیننده منتقل …

ادامه نوشته »