معماری

بایگانی برچسب: چارلز بوکوفسکی

یک پرنده آبی در قلب من است که می خواهد بیرون بیاید

یک پرنده آبی در قلب من است

یک پرنده آبی در قلب من است که می خواهد بیرون بیاید اما من خیلی به او سخت گیرم می گویم، اونجا بمون اجازه نمیدم کسی ببیندت یک پرنده آبی در قلب من است که می خواهد بیرون بیاید اما من رویش ویسکی می ریزم و دود سیگار فرو می دهم و زنان بدکاره و متصدیان بار و کارمندان فروشگاه …

ادامه نوشته »

یک روز داشتم به دنیای بدون خودم فکر می‌کردم

یک روز داشتم به دنیای بدون خودم فکر می‌کردم ، چارلز بوکوفسکی

یک روز داشتم به دنیای بدون خودم فکر می‌کردم دنیایی بود که داشت کار خودش را می‌کرد و من آن تو نبودم. خیلی عجیب بود. فکر کنید ماشین شهرداری بیاید و آشغال ها را جمع کند و من نباشم. یا روزنامه جلوی در افتاده باشد و من برای برداشتنش نباشم. غیر ممکن است. و بدتر آن‌که یک زمانی بعد از …

ادامه نوشته »