معماری

بایگانی برچسب: چزاره پاوزه

مرگ خواهد آمد و با چشمان تو خواهد نگریست

مرگ خواهد آمد ، نقاشی با عنوان بر بالین مرگ از ادوارد مونک نروژی

مرگ خواهد آمد و با چشمان تو خواهد نگریست مرگی که از بام تا شام گنگ و بی خواب همچون ندامتی کهن و یا عادتی بیهوده، همراه ماست. چشمان تو: کلامی عبث فریادی خاموش و یا سکوتی محض خواهند بود و تو هربامداد که در آینه تنها بر خود خم می شوی آنها را می بینی.

ادامه نوشته »