معماری

بایگانی برچسب: فرناندو پسوآ

قلبم خالی است همچون سطلی واژگون

قلبم خالی است همچون سطلی واژگون ، فرناندو پسوآ

قلبم خالی است همچون سطلی واژگون مانند کسانی که احضار ارواح می‌کنند روح خود را فرامی‌خوانم و چیزی نمی‌یابم. بسوی پنجره می‌روم و با تمام هشیاری‌ام به خیابان می‌نگرم. دکان‌ها، پیاده‌روها، رفت و آمد ماشین‌ها را می‌بینم موجوداتِ زندۀ لباس‌پوشیده را می‌بینم که از کنار هم می‌گذرند سگ‌ها را هم می‌بینم، آنها هم وجود دارند و همۀ این‌ها همچون حکم …

ادامه نوشته »